ORIGIN LPG (VIỆT NAM) - CHÚNG TA CÙNG TẠO SỰ KHÁC BIỆT

Call Center: 19006087

Giá Gas tháng 07/2019

Ngày đăng: 19/07/2019


Giá Gas Tháng 07/2019, 
Kể từ ngày 01/07/2019 giá gas sẽ giảm 1.583VNĐ/kg, giá gas Origin ( Phoenix Gas) chính thức được công bố như sau: 
Giá Gas tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ như sau: 
1. Bình màu xám 12kg : 302.500 VND/bình
2. Bình màu xanh và đỏ 12kg : 317.500 VND/bình
3. Bình 45kg : 1.073.815 VND /bình
Giá Gas tại Khu vực Nha Trang, Tây Nguyên
1. Bình 12kg :315.500VND/bình
2. Bình 45kg : 1.098.465 VND/bình
Giá Gas tại Khu vực Đà Nẵng: 
1. Bình 12kg : 412.000 VND/bình


Các tin khác
Tin tức công ty
Hình ảnh công ty
Khách hàng

Total Visited: 2882661