ORIGIN LPG (VIỆT NAM) - CHÚNG TA CÙNG TẠO SỰ KHÁC BIỆT

Call Center: 19006087

Thông báo về việc thay đổi tên Công ty

Ngày đăng: 06/03/2019


CÔNG TY TNHH GAS PHOENIX (VIỆT NAM)

Số: 01/TB-Phoenix/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tự do -Hạnhphúc

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi tên Công ty 

Kính gửi: Qúy Khách Hàng

Trước hết, Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt Nam) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ Qúy khách hàng trong thời gian qua. Công ty chúng tôi xin gửi Quý khách hàng thông báo về việc thay đổi của công ty như sau:

  1. Kể từ ngày 04/03/2019 CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG CỘI NGUỒN (VIỆT NAM) chính thức thay đổi:

-         Tên công ty: CÔNG TY TNHH GAS PHOENIX (VIỆT NAM).

-         Tên công ty viết tắt bằng tiếng Anh: PHOENIX GAS (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY.

-         Tên công ty viết tắt: PHOENIX GAS VIETNAM LLC

-         Địa chỉ trụ sở chính: 456 Phan Xích long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

-         Mã số doanh nghiệp – Mã số thuế: 0305434379

-         Người đại diện theo pháp luật: ôngNguyễnĐứcBình

-         Chức danh: Tổng giám đốc.

  1.  Kể từ ngày 04/03/2019 kính đề nghị quý khách hàng khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty, chúng tôi xin xuất hóa đơn theo thông tin đã thay đổi như trên.

 

 

Thông tin cũ

Thông tin thay đổi

 

 

 

Mẫu dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt Nam) xin thông báo để Qúy công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:                                                            TỔNG  GIÁM  ĐỐC

-          Khách hàng                                                                             ( Đã ký, đóng dấu)

-          Toàn thể nhân viên Phoenix

-          Như trên


Các tin khác
Tin tức công ty
Hình ảnh công ty
Khách hàng

Total Visited: 2873617