ORIGIN LPG (VIỆT NAM) - CHÚNG TA CÙNG TẠO SỰ KHÁC BIỆT

Call Center: 19006087

Khách Hàng

 

Đối Tác & Hệ Thống Khách Hàng

 1. Đối Tác Của Origin

    - Các Trạm chiết nạp Gas (LPG)

    - Các Công ty chuyên cung cấp Gas (LPG) đầu mối trong và ngoài nước.

 2. Hệ Thống Khách Hàng Gas Dân Dụng:

    - Các Nhà phân phối kinh doanh Gas (LPG)

    - Các Trạm chiết nạp kinh doanh Gas (LPG)

    - Các Đại lý kinh doanh Gas (LPG)

    - Các Cửa hàng bán lẻ Gas (LPG)

 3. Hệ Thống Khách Hàng Gas (LPG) Công Nghiệp:    

   - Các Công ty chuyên về sản xuất Sắt thép

   - Các Công ty chuyển về sản xuất Gốm sứ - Thạch Cao

   - Các Công ty chuyên về sản xuất Cơ khí luyện kim

   - Các Công ty chuyên về sản xuất Gạch men

   - Các Công ty chuyên về sản xuất Thực phẩm tiều dùng 

 

 Xem danh sách chi tiết tại đây 

  

  Cửa hành gas dân dụng:  

 

Nhà hàng khách sạn:

 

 

Khách hàng công nghiệp: 


Hình ảnh công ty
Khách hàng

Total Visited: 2882664